داریوش اسماعیلی

مدیر

عنوان شغل

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت

مدرک تحصیلی

دکترای زمین‌شناسی (با گرایش معدن)

استاد تمام دانشگاه تهران

سوابق اجرایی

نماینده دور نهم و دهم مجلس شورای اسلامی

 رئیس دبیرخانه تعامل دولت و مجلس در بخش معدن و صنایع معدنی از دی ماه ۹۶ تا کنون

رئیس کمیته معدن و صنایع معدنی

نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی معادن در دور نهم

رئیس فراکسیون معدن و صنایع معدنی مجلس شورای اسلامی در دور دهم

 عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران