احمد مجيدی

مدیر

عنوان شغل

مدیرعامل ایرالکو

مدرک تحصیلی

  کارشناسی راه و ساختمان از دانشگاه علم و صنعت ایران

  فوق لیسانس  مديريت دولتي از مرکز آموزش مدیریت دولتی

سوابق اجرایی

معاون سابق وزارت راه و شهرسازی

  عضو شوراي مركزي جهاد سازندگي استان مركزي

  مدير مهندسي ساختمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي کل کشور

  معاون هماهنگی امور عمراني استانداري لرستان

  معاون هماهنگی امور عمراني استانداري همدان

معاون هماهنگی امور عمراني استانداري مركزي

  معاون هماهنگی امور عمراني استانداري مازندران

  معاون راهداري و مسئول هماهنگي امور استان‌هاي وزارت راه و ترابري

  معاون اشتغال و کارآفرینی وزارت راه و ترابری

  معاون امور دولت و مدیریت بحران وزارت راه و ترابری

  معاون وزير و مدير عامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور

  معاون امور دولت و مسئول هماهنگی امور استان‌های وزارت راه و شهرسازي

توضیحات

شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو)