مدیران ایرانی + لیست الفبایی

علی اصغر پورمند

مدیر

عنوان شغل

مدیرعامل توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)

مدرک تحصیلی

دکترای مدیریت کسب و کار DBA، سازمان مدیریت صنعتی

سوابق اجرایی

مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران،

مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران،

مدیر کل امور معدنی وزارت معادن و فلزات،

مدیر کل اداره کل معادن و فلزات استان تهران