خداداد غریب‌پور

عنوان شغل

رئیس سازمان ایمیدرو

معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

سوابق اجرایی

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی

فرمانداری بویراحمد

مدیرعاملی پتروشیمی شازند

استانداری کهگیلویه و بویراحمد

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو)

مدیرعامل شرکت توسعه کشت و صنعت ملی