مدیران ایرانی + لیست الفبایی

حمیدرضا صمدی

مدیر

عنوان شغل

رئیس هیات مدیره هلدینگ رایزکو

مدرک تحصیلی

لیسانس پلیمر (دانشگاه امیرکبیر) – سال 1370

فوق لیسانس پلیمر (دانشگاه آزاد) – سال 1374

فوق لیسانس مدیریت استراتژی (سازمان مدیریت صنعتی) – سال 1376

دکتر پلیمر (دانشگاه پلی تکنیک میلان) – سال 1386

تاریخ تولد

۱۳۴۸-۰۶-۰۸

سوابق اجرایی

    مشاور در زمینه پلیمر (شرکت ایران روکش) – از 1367 - 1369

    معاون مدیرعامل (شرکت به پوش) – از 1372 – تا 1373

    مشاور مدیرعامل (بانک صنعت و معدن) – از 1372 – تا 1373

    مدیرعامل (شرکت مهسار توسعه) – 1373 - 1382

    عضو هیئت مدیره (شرکت کانسار) – از 1373 تا 1376

    رئیس و عضو هیئت مدیره (شرکت بسپار) – از 1375 تا 1378

    عضو هیئت مدیره و مدیرعامل (شرکت اورندپیشرو) – از 1381 تا 1396

    عضو هیئت مدیره (شرکت کمکو) – از 1382 تا 1385

    عضو هیئت مدیره (شرکت GTE) – از 1382 تا 1393

    رئیس و عضو هیئت مدیره (شرکت ماد شیمی) – از 1383 تا 1390

    رئیس و عضو هیئت مدیره (شرکت مادکانسار) – از 1384 تا 1390

    عضو هیئت مدیره (شرکت ABC) – از 1386 تا 1394

    عضو هیئت مدیره (شرکت مادخودرو پویا) – از 1390 تا 1391

    رئیس هیئت مدیره (شرکت مهرفلو) – از 1390 تا 1392

    عضو هیئت مدیره (شرکت افشن) – از 1391 تا 1392

    رئیس هیئت مدیره (شرکت مریوان) – از 1392 تا 1393

    رئیس هیئت مدیره (شرکت اورند مالزیا) – از 1392 تا 1394

    رئیس و عضو هیئت مدیره (شرکت توسعه کاران انرژی پارس)   - از 1385 تا کنون

    عضو هیئت مدیره (شرکت پتروسرویس پارسیان کیش) – از 1385 تا کنون

    عضو هیئت مدیره (شرکت دلتا پک راز) – از 1385 تا کنون

    رئیس هیئت مدیره (گروه رایزکو) – از 1390 تاکنون

    رئیس هیئت مدیره (شرکت پدم پارسیان کیش) – از 1390 تاکنون

    عضو هیئت مدیره (شرکت مهرآب) – از 1391 تاکنون

    عضو هیئت مدیره (شرکت پتروپارس) – از 1391 تاکنون

    عضو هیئت مدیره (ژرف پترو کاوشگر کیش)- از 1392 تاکنون

    عضو هیئت مدیره (شرکت دوما پارسیان کیش) – از 1395 تاکنون

    سهامدار (شرکت ویسمن موتور – گروه بهمن) – از 1395 تاکنون

    رئیس هیئت مدیره (شرکت اورندپیشرو) – از سال 1396 تاکنون

    عضو هیئت مدیره (شرکت دلتا) – از 1397 تاکنون

سایر مسئولیت‌ها:  

    عضو هیئت امنا پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

    عضو انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی

    عضو انجمن دانش آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

    عضو اتاق ایران

    عضو هیأت امنا دانشگاه امیرکبیر

    عضو هیأت امنا موسسه خیریه نیکوکاری راز

    عضو انجمن کارآفرینان ایران