مسعود بادین

عنوان شغل

مدیر عامل بیمه آسیا

 

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و بیمه
کارشناسی رشته بیمه

سوابق اجرایی

عضو هیأت مدیره و معاون فنی بیمه­ های اموال بیمه آسیا به نمایندگی از سرمایه گذاری توسعه معین ملت
تصدی پست­ های مختلف در استان­ های آذربایجان شرقی، تهران، اصفهان
سرپرستی منطقه آذربایجان غربی، فارس، کهگیلویه و بویر احمد، بوشهر
ریاست بیمه شورای فنی و مشاورت عالی مدیرعامل بیمه­ آسیا