مدیران ایرانی + لیست الفبایی

حسین مدرس خیابانی

مدیر

عنوان شغل

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری امید

سوابق اجرایی

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت

قائم‌مقام بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت

مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان 

مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره شرکت هلدینگ سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان

رییس هیات‌مدیره گروه تراکتورسازی ایران

نایب‌رییس هیات‌مدیره گروه توسعه معادن روی ایران