حسین مدرس خیابانی

مدیر

سوابق اجرایی

قائم‌مقام وزیر صنعت

مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان ب

مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت هلدینگ سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان

رئیس هیئت‌مدیره گروه تراکتورسازی ایران

نایب‌رئیس هیئت‌مدیره گروه توسعه معادن روی ایران

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت