فرج اله قدمی

عنوان شغل

مدیر عامل بانک سرمایه

سوابق اجرایی

عضو هیات مدیره بانک سرمایه

 30 سال سابقه فعالیت در صنعت بانکداری کشور در سمت های مختلف مدیریتی

عضویت در هیات مدیره بانک سپه

مدیر منطقه، مدیر امور شعب تهران و شهرستان

مدیر امور اعتباری

وی پیش از حضور در جمع اعضای هیات مدیره بانک سرمایه به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه مشغول به فعالیت بوده است