امیرعباس حسینی

عنوان شغل

عضو هیات مدیره ایران خودرو

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از آلمان

کارشناسی از دانشگاه تهران

سوابق اجرایی

قائم مقام معاونت صادرات ایران خودرو

جانشین ریاست پژوهشگاه صنعت نفت

معاونت فناوری و روابط بین الملل پژوهشگاه صنعت نفت

عضو هیات مدیره بهینه سازی مصرف سوخت

مدیریت قوای محرکه ساپکو

مدیر پروژه خانواده موتور ملی ساپکو و مدیریت بانکی

فعالیت در صنایع نفت و گاز و خودرو

 

  • مدیرعامل گروه سایپا در نشست تخصصی نوآوری در صنعت خودرو تاکید کرد:

    مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت: نوآوری در صنعت خودرو از دو منظر نوآوری در محصولات و فرآیندها ضرورت دارد که در این خصوص بنگاه های خودروساز نیاز به اصلاح ساختار مالکیتی و مالی دارند.