محسن قاسم جهرودی

مدیر

عنوان شغل

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا

سوابق اجرایی

مدیرعامل شرکت ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو

قائم مقام شرکت ساپکو

مدیر عامل شرکت یاتاقان بوش ایران

عضو هیات مدیره شرکت رادیاتور ایران به نمایندگی از گروه سایپا