سورنا ستاری

مدیر

عنوان شغل

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور

رئیس بنیاد ملی نخبگان

مدرک تحصیلی

کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف سال 1369

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف 1373

دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف 1380

سوابق اجرایی

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی

دبیر هیات امنا صندوق نوآوری و شکوفایی

عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی

رییس هیات امنا پارک فناوری پردیس معاونت علمی و فناوری

رئیس هیات امنا صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

عضو هیات امنا موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی

رئیس پژوهشگاه صنعت نفت

مدیرعامل سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور

ریاست پژوهشکده نانو تکنولوژی پژوهشگاه صنعت نفت

ریاست گروه انرژی موسسه مطالعات بین المللی انرژی