محمدعلی نجفی

مدیر

مدرک تحصیلی

دکترای ریاضی دانشگاه M.I.Tآمریکا

فوق لیسانس ریاضی دانشگاه M.I.Tآمریکا

لیسانس ریاضی دانشگاه صنعتی شریف

 

سوابق اجرایی

شهردار تهران

مشاور رییس جمهور و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کشور

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
نماینده مردم در شورای اسلامی شهر تهران
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
مشاور رییس جمهور و مشاور وزیر صنایع و معادن
معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه در کابینه محمد خاتمی
وزیر آموزش و پرورش در کابینه های موسوی و هاشمی رفسنجانی
معاون آموزشی و فرهنگی صدا و سیما
وزیر فرهنگ و آموزش عالی در کابینه های شهید باهنر، آیتﷲ مهدوی کنی و موسوی
رییس دانشگاه صنعتی اصفهان
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
مشاور دفتر معاونت نخست وزیر در امور انقلاب