حسن تلیکانی

مدیر

عنوان شغل

عضوهیئت مدیره بانک قرض الحسنه مهرایران

مدرک تحصیلی

کارشناسی بانکداری ازدانشکده اموراقتصادی

سوابق اجرایی

معاون شعبه درجه یک بانک سپه

 

رئیس شعبه درجه یک بانک سپه شمیران تهران

 

معاون مالی واداری درجه یک بانک سپه غرب تهران

 

مدیرشعب بانک سپه منطقه سه وشرق تهران

 

مدیرشعب بانک سپه منطقه درجه یک شمال تهران

 

رئیس اداره کل هماهنگی بانک سپه مناطق ناحیه سه