سلیمان توکلی

مدیر

عنوان شغل

عضو هیئت مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران

مدرک تحصیلی

کارشناسی مدیریت دولتی

سوابق اجرایی

مدیراموراستانهای بانک قرض الحسنه مهرایران

 

نایب رئیس کمیته انضباطی کاربانک قرض الحسنه مهرایران

 

عضوشورای امربه معروف ونهی ازمنکر بانک قرض الحسنه مهرایران
 
 
مدیرشعب بانک تجارت دراستانهای اصفهان ، مرکزی ، کرمانشاه
 
 
 
معاون اجرایی شعب بانک تجارت استان مرکزی
 
 
مشاور اموربانکی استاندار دراستان مرکزی
 
 
عضوهیئت منصفه دادگاه مطبوعات استان مرکزی
 
 • عضو هیات مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران:

  سلیمان توکلی عضو هیات مدیره بانک قرض الحسنه مهراکران در جرکان سفر به خراسان رضوک و بازدکد از شعب مشهد بکان داشت: جذب منابع موثر، حفظ مشترکان و تروکج فرهنگ قرض الحسنه در جامعه از اهداف و اولوکت هاک اکن بانک است و در اکن راستا استان خراسان رضوک از فرصت هاک اقتصادک و اجتماعک بالاکک برخوردار است.

 • سلیمان توکلی عضو هیات مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران به منظور ارزیابی عملکرد شعب و دوایر ستادی در راستای تحقق اهداف ترسیمی و ارائه راهکارهای لازم برای اجرای کامل سیاست های اعتباری ابلاغ شده در فرصت باقی مانده از سال، به استان ایلام سفر کرد.

 • عضو هیات مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران:

  سلیمان توکلی، عضو هیات مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران با اشاره به نقش وام های قرض الحسنه در افزایش توان مالی و بهبود معیشتی مردم بیان داشت: این بانک، پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با کارمزد ۴ درصد را از جمله اولویت ها و تکالیف خود می داند تا از این طریق، با تحریک تقاضا، نقش موثری در رونق وضعیت اقتصادی جامعه ایفا کند.

 • عضو هیات مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران:

  توکلی عضو هیات مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران در سمینار کسب و کار الکترونیک با اشاره به نقش بسزای خدمات الکترونیک در کاهش هزینه های بانک و مشتریان بیان داشت: تلاش برای کاهش هزینه‌های عملیاتی، به نوآوری در ارائه محصولات برای افزایش درآمد و برآورده کردن خواسته‌های روزافزون مشتریان نیاز دارد.

 • عضو هیات مدیره بانک در سفر به استان اردبیل:

  سلیمان توکلی عضو هیات مدیره، یوسف نجدی مدیر امور استان ها و طبلشی رئیس اداره پشتیبانی بانک قرض الحسنه مهر ایران به منظور بررسی و ارزیابی عملکرد شعب استان اردبیل در راستای اهداف ابلاغی سال۹۶ به این استان سفر کردند.