محسن پدرام

مدیر

عنوان شغل

رئیس هیئت مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران

مدرک تحصیلی

کارشناسی حسابداری

 

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

 

دیپلم علوم تجربی

سوابق اجرایی

مدیریت امور منابع انسانی بانک ملی کشور

 

ریاست اداره کل حوزه مدیریت بانک ملی ایران

 

بازرس اداره کل بازرسی بانک ملی ایران

 

مدیریت چندین شعبه بانک ملی ایران

 

عضویت در کمیته معاملات بانکی