صید محمد جمشیدی

عنوان شغل

مدیرعامل پالایشگاه نفت کرمانشاه

 

مدرک تحصیلی

دارای مدرک دکتری الکترونیک

سوابق اجرایی

پیش از این مدیرعامل شرکت پالایش نفت کرمانشاه بود .

از ایثارگران و جانبازان جنگ تحمیلی است .

دارای سوابقی همچون مشاور معاون وزیر و مدیرعامل پالایش و پخش،

مدیرعامل شرکت پالایش نفت آناهیتا،

مدیر پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه،

رئیس پژوهش و توسعه شرکت ملی پالایش و پخش،

رئیس برنامه ریزی تعمیرات شرکت پالایش نفت کرمانشا،

رئیس پژوهش و توسعه پالایش نفت بندرعباس و عضویت در مجامع و کارگروه های سوخت،

تامین و توزیع و کمیته رسیدگی به تخلفات و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی است.

رئیس بازرسی فنی و هماهنگی مبادلات فرآورده های نفتی شرکت ملی پالایش و پخش

توضیحات

مدیر منطقه پخش فرآورده های نفتی کرمانشاه

مدیر عامل شرکت پالایش نفت آناهیتا