مدیران ایرانی + لیست الفبایی

علی کاردر

مدیر

عنوان شغل

معاون وزیر نفت

 

مدیر عامل و نایب‌رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران

 

مدرک تحصیلی

کارشناسی علوم مالی از دانشگاه صنعت نفت

 

کارشناسی ارشد علوم مالی از دانشگاه علامه طباطبایی

سوابق اجرایی

مدیر امور مالی شرکت ملی گاز ایران

 

مدیرعامل شرکت کالای نفت تهران

 

مدیرعامل شرکت کالای نفت لندن

 

مدیر امور مالی شرکت ملی نفت ایران