مدیران ایرانی + لیست الفبایی

مرتضی اکبری

مدیر

عنوان شغل

مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران و نائب رییس هیات مدیره

مدرک تحصیلی

کارشناسی حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی ارشدحسابداری دانشگاه تربیت مدرس

دکتری حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

سوابق اجرایی

عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران

مدیریت امور مالی بانک توسعه صادرات ایران از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳

عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری ایرانیان وابسته به بانک مرکزی

نایب رییس و عضو هیأت مدیره شرکت صرافی توسعه صادرات

مشاور شرکت کارگزاری بانک سامان

عضو هیأت اجرایی پروژه های ساختمانی بانک مرکزی

عضو هیأت اجرایی پروژه های ساختمانی بانک توسعه صادرات8عضو کمیته اعتباری بانک توسعه صادرات ایران

سوابق غیر بانکی

رییس دانشکده علوم انسانی دانشگاه خلیج فارس

مدیر گروه رشته حسابداری دانشگاه خلیج فارس

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره مؤسسه حسابداری و حسابرسی منصف

عضو و نایب رییس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری انرژی دوستدار زمین

عضو هیأت مدیره شرکت مولد نیروگاهی زنجان

عضو و رییس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری انرژی سپهر پایدار

عضو هیأت مدیره شرکت توسعه سرمایه گذاری آریا

نایب رییس و عضو هیأت مدیره شرکت حمل و نقل ریلی نیرو

مشاور شرکت سرمایه گذاری سنا

مشاور مدیرعامل بیمه دانا

مدیر ارشد حسابرسی شرکت حسابداریو حسابرسی گروه 630

کارشناس مالی شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران

حسابدار ارشد در شرکت آب و فاضلاب تهران و مسئول تهیه بودجه و محاسبه قیمت تمام شده طرحها در شرکت آب و فاضلاب استان تهران

مدیر مالی در شرکت های خصوصی متفاوت(امور حسابداری و حسابرسی)

رییس و عضو هیأت مدیره شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات ایران