ذبيح اله خزایی

عنوان شغل

عضو هیئت مدیره بانک پاسارگاد

مدرک تحصیلی

ليسانس حسابداري از دانشگاه شهيد بهشتي

 

سوابق اجرایی

رييس حسابداري و كامپيوتر منطقه خليج فارس بانك صادرات (دبي)

 

معاون مالي و اداري منطقه آزاد چابهار

 

عضو هيات مديره شرکت سرمايه گذاري اميد

 

عضو هيات مديره شرکت سرمايه گذاري ايرانيان

 

عضو هيات مديره شرکت ملي انفورماتيك

 

عضو هيات مديره شرکت خدمات انفورماتيك

 

عضو هيات مديره بانك سپه

 

عضو هيات مديره بانك صادرات

 

رييس هيات مديره شركت هاي فناپ

 

رييس هيات مديره كارگزاري بانك پاسارگاد

 

رييس هيات مديره كارگزاري بانك سپه

 

رييس هيات مديره سيمان بجنورد