سیدکاظم میرولد

مدیر

عنوان شغل

رئیس هیات مدیره بانک پاسارگاد از سال 84

 

عضو هیات مدیره شرکت ساختمانی هشتم از سال 85

 

عضو هیات مدیره شرکت هلدینگ معدنی خاورمیانه از سال 85

 

عضو هیات مدیره شرکت مبنای خاورمیانه از سال 85

 

عضو هیات مدیره شرکت گسترش انرژی پاسارگاد از سال 88

 

مدرک تحصیلی

کارشناسی مهندسی راه و ساختمان

 

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

 

 

سوابق اجرایی

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد از سال 84 تا 87

 

رئیس هیات مدیره کارگزاری حافظ از سال 84 تا 88

 

عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات از سال 84 تا 87

 

عضو هیات مدیره شرکت فرآورده های نسوزآذر از سال 84 تا 87

 

عضو هیات مدیره شرکت فولاد خوزستان از سال 84 تا 88

 

مشاور وزیر وزارت کشور از سال 83 تا 84

 

رئیس کل دیوان دیوان محاسبات کشور از سال 76 تا 83

 

مشاور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت شرکت سرمایه گذاری نیرو از سال 75 تا 76

 

نماینده-عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از سال 67 تا 75

 

استاندار ایلام وزارت کشور از سال 64 تا 67

 

معاون استاندار هرمزگان وزارت کشور از سال 62 تا 64

 

معاون استاندار کرمانشاه وزارت کشور از سال 60 تا 62

 

کارشناس مهندس مهندسین مشاور مشانیر از سال 58 تا 60