علی عسگری

مدرک تحصیلی

دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران

سوابق اجرایی

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو

ریاست هیئت مدیره شرکت‌های ساتکاب و مهاب قدس در وزارت نیرو

تصدی پست‌های معاونت اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷

مدیریت کل دفتر امورآب، کشاورزی و منابع طبیعی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵

مدیریت کل دفتر بررسی‌های اقتصادی وزارت نیرو سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۳

عضویت شورای مشورتی در کمیسیون اقتصادی دولت

هیئت راهبردی تأمین مالی منابع مالی خارجی

دبیر هیئت امنای حساب ذخیره ارزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

عضو هیئت سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷

نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در ستاد تدابیر ویژه اقتصادی

رئیس و دبیر کمیسیون شورای اقتصاد

عضو کمیسیون اجرایی قانون تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های آب کشور

نماینده وزیر نیرو در کمیسیون تسویه تعهدات ارزی در بانک مرکزی

مسئول کمیته تخصصی انرژی (برق، نفت وگاز) و مسئول کمیته تخصصی آب در تدوین برنامه پنجم توسعه

  • ترجیح می‌دهید پرونده مالیاتی خود را تکمیل کنید و قانونی رفتار کنید یا راه‌های فرار را شناسایی کنید و اگر موفق نشدید، جریمه حداکثر هشت میلیون تومانی بابت فرار مالیاتی بپردازید؟ حتی پزشکان هم که صدای اعتراض خود را به گوش همه رسانده‌اند، در صورت نصب نکردن کارتخوان که از مصادیق فرار مالیاتی است، جریمه‌ای معادل دو درصد درآمدشان پرداخت خواهند کرد.