سیدشمس الدین حسینی

اقتصاددان

مدرک تحصیلی

دکتری اقتصاد در بخش عمومی و بین‌الملل

سوابق اجرایی

وزیر امور اقتصادی و دارایی به دولت نهم

 

نماینده وزارت بازرگانی در کمیسیون تخصصی شورای بورس

 

 نایب رئیس کمیته برنامه‌ریزی توسعه صادرات

 

مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی وزارت بازرگانی

 

دبیر کمیسیون‌های مشترک همکاری ایران با کشورهای کره جنوبی، مالزی در سازمان برنامه و بودجه کشور

 

مدیر کل دفتر بین‌الملل و روابط عمومی وزارت نیرو و دبیر کمیسیون مشترک ایران و قطر

 

هماهنگ کننده ملی پروژه‌های دفتر عمران سازمان ملل متح

 

مدیر کل حوزه ریاست و بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور