مدیران ایرانی + لیست الفبایی

سیدعماد حسینی

مدیر

عنوان شغل

رییس هیئت مدیره شركت سرمایه گذاری نفت و گاز وپتروشیمی تامین (تاپیكو)

 

مدرک تحصیلی

کارشناسی مهندسی پتروشیمی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

دکترای مهندسی نفت از دانشگاه کالگری کانادا 

 

 

سوابق اجرایی

عضو هیات علمی پژوهشگاه صنعت نفت

 

رییس انجمن نخبگان وزارت نفت

 

عضو انجمن مهندسین نفت ایران و کانادا

 

نمایندهٔ دورهٔ هفتم مجلس شورای اسلامی

 

نمایندهٔ دورهٔ هشتم مجلس شورای اسلامی

 

عضو هيات علمى و معاون پژوهشى مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی

 

 عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى وزارت نفت

 

معاون فنی و مهندسی وزیر نفت