مدیران ایرانی + لیست الفبایی

محمد شریعتمداری

مدیر

عنوان شغل

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم

سوابق اجرایی

وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم

معاون اجرایی رییس جمهور، حسن روحانی

رئیس كميسيون اقتصادی شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ايران

 عضويت در هيأت امناء آستان مقدس حضرت عبدالعظيم(ع)

عضويت و دبيری هيأت امناء مؤسسه علمی- فرهنگی دارالحديث در قم

 وزير بازرگانی جمهوری اسلامی ايران در سال ۱۳۷۶ بمدت هشت سال در طول هر دو دوره رياست جمهوری محمد خاتمی

عضويت در هيأت امناء دانشگاه مازندران و دانشگاه علامه طباطبايی از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴

عضويت در هيأت امناء بنياد شهيد و امور ايثارگران

 رياست شورای عالی نظارت بر اتاق های بازرگانی و صنايع و معادن و كشاورزی ايران

رياست ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره)