حمید چیت چیان

مدیر

مدرک تحصیلی

کارشناسی مهندسی مکانیک (طراحی جامدات) از دانشگاه صنعتی امیرکبیر سال 1364

کارشناس مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر سال 1374

کارشناسی ارشد مدیریت از مرکز آموزش مدیریت دولتی سال 1376

سوابق اجرایی

عضویت در جهاد سازندگی آذربایجان شرقی سال 1358

عضویت در ستوه فرماندهی سپاه و حضور در جبهه‌های جنگ تحمیلی از سال 1359 تا دی‌ماه 1366

نماینده مجلس شورای اسلامی دوره سوم (از حوزه انتخابیه تبریز) خرداد 1367 تا خرداد 1371

عضو هیئت رئیسه مجلس سال دوم دوره سوم

عضو مخبر کمیسیون نیرو

عضو هیئت مدیره شرکت توانیر خرداد سال 1371 تا 1375

عضو هیئت مدیره سازمان برق ایران

معاون وزیر نیرو در امور انرژی از آبان 1372 تا شهریور 1384

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو از آذر 1385 تا تیر 1387

قائم مقام وزیر نیرو از شهریور 1384 تا آبان 1389

مشاور عالی وزیر و رئیس شورای مشاوران وزارت نیرو از آبان 1389 تاکنون

معاون هماهنگی و نظارت فرآیندی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از شهریور 1390 تاکنون

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سهند (مربی) از سال 1374 تا 1388

عضو هیئت پژوهشگاه نیرو از سال 1388

عضو هیئت امنای دانشگاه صنعتی سهند و دانشگاه هنر اسلامی تبریز از بدو تاسیس

عضو هیئت امنای دانشگاه تربیت معلم آذربایجان از سال 1383 تا 1384

عضو هیئت امنای دانشگاه جامع علمی - کاربردی از سال 1384 تا 1389

عضو هیئت امنای پژوهشگاه نیرو

رئیس هیئت مدیره انجمن علمی انرژی بادی ایران

مدیرمسئول فصلنامه «نشریه انرژی ایران»

عضو شورای مرکز رشد فناوری‌های دانشگاه صنعتی امیرکبیر از سال 1385 تا 1387

 وزیر نیرو دولت یازدهم