نیره پیروزبخت

مدیر

عنوان شغل

رییس سازمان ملی استاندارد ایران

 

مدرک تحصیلی

لیسانس مهندسی مواد (ریخته گری) از دانشگاه علم و صنعت

 

 

سوابق اجرایی

کارشناس مسئول آزمایشگاه متالوژی

مدیر کل مکانیک و فلز شناسی

مدیر کل بازرسی کالا و امور صادرات و واردات

عضو هیئت مدیره انجمن علمی ریخته گری به مدت 10 سال

عضو هیئت ویژه انجمن علمی ریخته گری

سرپرست دفتر امور زنان موسسه

عضو شورای مشاوران نشریه علمی ریخته گری

 

توضیحات

مقالات منتشر شده:

مفاهیم  کنترل کیفیت و نقش آن در پیشرفت تکنولوژی ریخته گری

مفاهیم استاندارد و نقش آن در تکنولوژی ریخته گری

بررسی منابع ایجاد خلل و خرج در جوشکاری به روش GMAW

نگرشی بر وضعیت قراضه های آهن در ایران

صنایع کوچک و نقش آن در بهره وری و اقتصاد ملی

استاندارد ، صنعت و حقوق مصرف کنندگان

حقوق مصرف کننده و ارزیابی انطباق