نیره پیروزبخت

مدیر

مدرک تحصیلی

لیسانس مهندسی مواد (ریخته گری) از دانشگاه علم و صنعت

 

 

سوابق اجرایی

رییس سازمان ملی استاندارد ایران

مدیر کل بازرسی کالا و امور صادرات و واردات

عضو هیات مدیره انجمن علمی ریخته گری به مدت 10 سال

عضو هیات ویژه انجمن علمی ریخته گری

عضو شورای مشاوران نشریه علمی ریخته گری

مدیر کل مکانیک و فلز شناسی

سرپرست دفتر امور زنان موسسه

کارشناس مسئول آزمایشگاه متالوژی

توضیحات

مقالات منتشر شده:

مفاهیم  کنترل کیفیت و نقش آن در پیشرفت تکنولوژی ریخته گری

مفاهیم استاندارد و نقش آن در تکنولوژی ریخته گری

بررسی منابع ایجاد خلل و خرج در جوشکاری به روش GMAW

نگرشی بر وضعیت قراضه های آهن در ایران

صنایع کوچک و نقش آن در بهره وری و اقتصاد ملی

استاندارد ، صنعت و حقوق مصرف کنندگان

حقوق مصرف کننده و ارزیابی انطباق