امیر هامونی

عنوان شغل

مدیرعامل فرابورس ایران

 

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران

 

سوابق اجرایی

کارشناس مسئول اداره نظارت بر بورس

 

مدیر عملیات بازار فرابورس