محمد رضا نعمت زاده

مدیر

عنوان شغل

مشاور ارشد صنعتی وزیر نفت

موسس شرکت توسعه تجارت نعمت

 

 

 

 

مدرک تحصیلی

 کارشناسی مهندسی محیط زیست از دانشگاه پلی تکنیک کالیفرنیا

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی از دانشگاه کالیفرنیا  (ناتمام)

سوابق اجرایی

 مدیر فنی و رئیس کارخانجات بخش خصوصی در تهران 1356-1347

عضوهیئت مدیره و معاون فنی شرکت ایران ناسیونال 1358

 وزیر کار و امور اجتماعی 1359-1358

وزیر صنایع و معادن 1360-1359

معاون اجرایی نخست وزیر 1360

مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه و مدیرکل برنامه‌ریزی تولید و زیر بنایی 1361 -1360

عضو هیئت مدیره و معاون سازمان صنایع دفاع 1363-1361

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت توانیر 1365-1364

عضوهیئت مدیره و معاون سازمان دفاع 1367-1366

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر 1368-1367

هشت سال وزیر صنایع 1376-1368

هشت سال مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی 1384-1376

سه سال مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی1387-1384

مشاور ارشد وزیر نفت 1388-1387

وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم