سیدضیاء الدین ایمانی

مدیر

عنوان شغل

مدیر عامل بانک سینا

 

 

مدرک تحصیلی

لیسانس مدیریت بانکداری

فوق لیسانس مدیریت دولتی

 

 

سوابق اجرایی

 کارشناس بررسی طرحها و اعطای تسهیلات، املاک و ساختمان، آموزش، امور منابع انسانی، گزینش، روابط عمومی 79-1372

رئیس شعبه 81-1379

رئیس اداره امور شعب استان همدان 83-1381

رئیس اداره امور شعب مازندران 85-1383

رئیس اداره امورشعب خراسان رضوی 88-1385

رئیس اداره امور شعب استان فارس 89-1388

رئیس اداره امور شعب شمال تهران -1389

مدیرعامل بانک رفاه 89-1392

رئیس هیات مدیره شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس 1392

مدیر عامل بانک مهر اقتصاد