سید کامل تقوی نژاد

مدیر

عنوان شغل

معاون توسعه مدیریت و منابع و سرپرست معاونت برنامه‌ریزی راهبردی و هماهنگی وزیر بهداشت

مدرک تحصیلی

ليسانس برنامه ريزي اجتماعي

فوق ليسانس مديريت سيستم ها از دانشگاه تهران

سوابق اجرایی

ريیس سازمان امور مالياتي كشور

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي

معاون وزير تعاون

عضو هيات مديره بانک سپه

رئيس هيات مديره و مدير عامل بانک سپه

رئيس سازمان برنامه و بودجه گيلان

معاون سازمان برنامه و بودجه خوزستان

مديرکل برنامه ريزي و امور اقتصادي استانداري هاي کهکيلويه و بوير احمد و چهار محال بختياري

مديرکل بودجه و تشکيلات سازمان ثبت احوال کشور

مديرکل حوزه سرپرستي سازمان امور عشاير ايران

کارشناس اقتصادي-اجتماعي نخست وزيري

معاون و مشاور شرکت بيمه دي

مشاور شرکت بيمه آرمان

قائم مقام شرکت معدني و صنعتي چادرملو