جلال رسول اف

مدیر

عنوان شغل

 

 

 

مدرک تحصیلی

دكتراي مديريت استراتژيك از موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي

 

 

سوابق اجرایی

مديرعامل و رييس هيات مديره بانك كشاورزي از سال 1376 تا 1384

 

مدیرعامل بانک‌ اقتصادنوین

 

مدیرعامل بانک‌ دی

 

مدیرعامل بانک‌ تات

 

رئیس هیأت مدیره شرکت‌ تأمین سرمایه نوین

 

رئیس هیأت مدیره شرکت‌ بیمه نوین

 

رئیس هیأت مدیره شرکت‌ سرمایه‌گذاری نوین

 

مدیرعامل صندوق بیمه محصولات کشاورزی

 

معاون وزارت کشاورزی

 

رئیس  اتحادیه آسیا و اقیانوسیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشاورزی و روستایی(آپراکا)

 

نائب رئیس  اتحادیه جهانی مؤسسات اعتباری کشاورزی و روستایی(سیکا)

 

عضو هیأت امنای دانشگاه شیراز

 

عضو هیأت امنای دانشگاه‌های منطقه جنوب، پژوهشکده پولی و بانکی ج.ا.ایران و مؤسسه عالی آموزش بانکداری

 

عضو هیأت مدیره و مدیرعامل بانک آینده