مسعود خوانساری

مدیر

عنوان شغل

ریاست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران

مدرک تحصیلی

لیسانس مهندسی کشاورزی

 

فوق‌لیسانس برنامه‌ریزی و سیستم

سوابق اجرایی

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران و ایران

 

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و گمرک اتاق تهران 

 

مدیرعامل شرکت آکام تجارت صدرا 

 

رئیس هیأت مدیره شرکت لیزینگ اقتصاد نوین 

 

مؤسس و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری آتی سامان 

 

عضو هیأت مدیره شرکت‌های سیمان خاش، فارس، خوزستان و کارون 

 

معاون وزارت راه و رئیس سازمان حمل‌ونقل و راهداری در دولت اصلاحات 

 

مشاور ریاست سازمان تامین اجتماعی در دولت سازندگی 

 

معاون وزارت کشاورزی از سال ۱۳۵۹ لغایت ۱۳۶۸