مدیران ایرانی + لیست الفبایی

منصور معظمی

مدیر

عنوان شغل

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت

مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

عضو هیت علمی پژوهشگاه صنعت نفت

مدرک تحصیلی

فوق لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتری مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی) از دانشگاه شهید بهشتی

لیسانس شیمی از دانشگاه اصفهان

فوق ليسانس مديريت دولتي – مؤسسه آموزش عالي برنامه ريزي و مديريت – 13

سوابق اجرایی

مدير نفت و گاز سازمان برنامه و بودجه ـ ۱۳۶۵ ـ ۱۳۵۹

مدير عامل و رييس هيات مديره شركت ملي گاز مايع ايران ـ ۱۳۶۸ ـ ۱۳۶۵

مدير عامل و رييس هيات مديره شركت پتروشيمي خارك ـ ۱۳۷۱ ـ ۱۳۶۸

مدير برنامه‌ريزي و توسعه و عضو هيات مديره شركت ملي صنايع پتروشيمي ـ ۱۳۷۷ ـ ۱۳۷۱

مدير عامل و رييس هيات مديره شركت بازرگاني پتروشيمي ـ‌۱۳۷۹ ـ ۱۳۷۷

سفير جمهوري اسلامي ايران در كشور برزيل آكروديته كشور بوليوي ـ ۱۳۸۳ـ۱۳۷۹ (۴۷ ماه)

مدير اداري و آموزش شركت ملي صنايع پتروشيمي ـ ۲/۲/۱۳۸۳ تا ۱۲/۱۰/۸۴

معاون توسعه منابع انساني و پژوهش وزارت نفت از ۱۳/۱۰/۱۳۸۴ تا ۸/۲/۱۳۸۷

مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري پتروشيمي از ۹/۲/۱۳۸۷ تا ۹/۲/۱۳۸۸

مشاور وزير نفت: به مدت يكسال

عضو هيئت علمي پژوهشگاه صنعت نفت تاكنون

معاون وزير نفت در برنامه‌ريزي و نظارت بر منابع هيدرو كربوري از ۲۶/۵/۱۳۹۳ تا ۸/۸/۱۳۹۴