مدیران ایرانی + لیست الفبایی

عارف نوروزی

مدیر

عنوان شغل

مدیر عامل بنیاد برکت

 

نایب رئیس هیئت مدیره بانک پارسیان

 

سوابق اجرایی

قائم مقام ارشد مدیر عامل و عضو هیات مدیره گروه صنعتی ایران خودرو

 

عضو هیات مدیره بانک پارسیان

 

عضو هیات بیمه پارسیان

 

عضو هیات گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

 

عضو هیات گروه اقتصادی تدبیر

 

مدیر عامل گروه توسعه اقتصادی تدبیر

عضو هیات سرمایه گذاری پارسیان

 

رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت های گروه حمل و نقل بنیاد مستضعفان

 

رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان اموال و املاک ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)

 

  • بنیاد مسکن و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) برای ساخت ۱۴ هزار واحد مسکونی ویژه خانوارهای ساکن در روستاهای محروم و کمتر توسعه یافته کشور تفاهم کردند.