مرتضی عزيزی

مدیر

عنوان شغل

رییس هیات مدیره بورس انرژی

 

رییس هیات مدیره انجمن صنفی پتروشیمی

 

مدیرعامل هلدینگ گسترش نفت و گاز پارسیان

 

مدرک تحصیلی

کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت

 

سوابق اجرایی

مشاور عالی و عضو کمیته عالی اعتبارات بانک سامان

 

عضو هیات مدیره بیمه اقتصاد نوین

 

مدیرعامل هلدینگ گسترش نفت و گاز پارسیان

 

مدیر عامل سرمایه‌گذاری پتروشیمی

 

موسس و مدیرعامل شركت سرمایه‌گذاری توسعه ملی

 

عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری صندوق نفت

 

موسس و مدیرعامل شركت نفت سپاهان

 

عضو هیئت مدیره بانک کارافرین

 

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره کربن ایران