غلامرضا سلیمانی

مدیر

عنوان شغل

رییس کل بیمه مرکزی

مدرک تحصیلی

دکترای حسابداری از دانشگاه تهران

سوابق اجرایی

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر

نایب رئیس هیئت مدیره شركت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان

مدير عامل سرمايه گذاري تدبير

مدير عامل گروه توسعه اقتصادي تدبير

عضو هيات مديره شستا

رييس هيات مديره بانک پارسيان

رییس سازمان تامین اجتماعی

عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا