حميد شريف رازی

عنوان شغل

مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان

 

عضو هیئت مدیره شركت پالايش نفت بندرعباس

 

مدرک تحصیلی

کارشناسی مکانيک

 

سوابق اجرایی

سرپرست پروژه کارخانه ظروف سازی ری

 

عضو هیات اجرایی طرح احداث فاز اول پالایشگاه اراک و مسئول طرح آبرسانی به پالایشگاه اراک

 

سرپرست نظارت بر اجرای واحدهای هیدروکراکر، هیدروژن و سولفور در احداث فاز اول پالایشگاه اراک

 

سرپرست اجرای مخازن پالایشگاه نهم

 

مجری طرح جمع آوری گازهای همراه نفت و بازیافت گاز مایع لاوان

 

مجری طرح فرآورش نفت کشورهای حوزه دریای خزر (CROS)

 

مجری طرح بهبود کیفیت فرآورده در پالایشگاه های تهران و تبریز (+CROS)

 

مجری طرح بهبود کیفیت فرآورده در پالایشگاه شیراز و خط لوله دالان /شیراز

 

مجری طرح احداث پالایشگاه پارس و عضو هیات مدیره شرکت پالایش نفت پارس پتروفیلد

 

مدیر طرح های برون مرزی و عضو هیات مدیره شرکت های پالایش نفت الفروقلوس سوریه و کداح مالزی

 

مدیر امور اجرایی شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت

 

مجری طرح افزایش تولید بنزین پالایشگاه بندرعباس و عضو هیات مدیره پالایشگاه بندرعباس

 

  • یک مقام مسئول با اشاره به راه اندازی واحد نفتای پالایشگاه بندرعباس، گفت:شمارش معکوس بهره برداری از واحد بنزین سازی این پالایشگاه با هدف افزایش تولید روزانه ۴ میلیون لیتر بنزین یورو۴ آغاز شد.