لطفعلی چاوشی

مدیر

عنوان شغل

عضو هیئت مدیره شركت پالايش نفت اصفهان

 

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد