سید اسدالله دهناد

مدیر

عنوان شغل

سرپرست شرکت مخابرات ایران

مدرک تحصیلی

کارشناسی مدیریت دولتی

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات از دانشکاه علم و صنعت

 

سوابق اجرایی

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران

عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات قم مدیرعامل شرکت مخابرات قم نایب

رییس هیات مدیره و مدیره عامل مخابرات قم

کارمند شرکت مخابرات قم

ریاست اداره حراست مخابرات قم

عضو هیئت مدیره مخابرات قم

مدیرعاملی مخابرات قم

  • مهندس دهناد ، در مراسم تجلیل از بازنشستگان و مشتریان وفادار

    مهندس سید اسدالله دهناد ، در مراسم تجلیل از بازنشستگان و مشتریان خوش حساب و وفادار استان قم ، با اشاره به کسب چند رتبۀ نخست کشوری در ارزیابی رگولاتوری ، گفت: به دست آوردن رتبه های اول کشوری در سنوات قبل، بیانگر این است که در عرصۀ ارتباطات و مخابرات، این شرکت از جایگاه مهمی برخوردار است.

  • سرپرست شرکت مخابرات ایران با اشاره به لزوم مدیریت فضای مجازی، نشر معارف دینی، انسانی و علمی را ظرفیت ویژه مخابرات برای استفاده از فرصت بی بدیل این فضا در عصر حاضر عنوان کرد.