نصراله جهانگرد

مدیر

عنوان شغل

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات

عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات

مدرک تحصیلی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

سوابق اجرایی

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

رئیس سازمان فناوری اطلاعات

عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت

عضو شورای مرکزی اتحادیهٔ انجمن‌های اسلامی دانشجویان کشور

عضو دفتر مطالعات دبیرخانهٔ شورای عالی انقلاب فرهنگی

عضو دفتر سیاسی نخست‌وزیری در دوره محمدعلی رجایی

مدیر بخش مالتی‌پلکس مرکز تحقیقات مخابرات ایران (موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات)

مشاور فناوری اطلاعات وزیر علوم، فرهنگ و آموزش‌عالی (وزارت علوم، تحقیات و فناوری)

مسؤول طراحی سیستم مکانیزه سرشماری ملی سال ۷۵

عضو کمیسیون اطلاع‌رسانی شورای پژوهش‌های علمی کشور

عضو دفتر سیاسی جبهه مشارکت ایران اسلامی

عضو شورای عالی اداری

عضو شورای عالی انفورماتیک کشور

عضو شورای عالی ترافیک

دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی

مشاور رئیس بانک مرکزی در فناوری اطلاعات

رئیس هیئت مدیره شرکت ملی انفورماتیک ایران