مدیران ایرانی + لیست الفبایی

علی بقایی

مدیر

عنوان شغل

عضو هیئت مدیره بانک کارآفرین

 

نایب رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران

 

مدرک تحصیلی

دکترای بانکداری از دانشگاه کالیفرنیا

 

سوابق اجرایی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره گروه اقتصادی تدبیر

 

عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر

 

عضو هیات مدیره شرکت فن‌آوری‌های نوین تدبیر

 

عضو کمیته حسابرسی و ریسک ایران مبل

 

عضو هیات مدیره نمایندگی‌های کشتیرانی بنیاد