سید مصطفی سید هاشمی

مدیر

مدرک تحصیلی

فوق لیسانس برنامه ریزی و توسعه اقتصادی از دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

 

سوابق اجرایی

مدیر کل پست استان تهران

 

عضو هیات مدیره و معاون فنی شرکت پست جمهوری اسلامی

 

نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره چهارم ، پنجم ، ششم و هفتم

 

عضو هیات نظارت بر چاپ اوراق بهادار

 

رییس کمیسیون ویژه بررسی قراردا اپراتور دوم تلفن همراه(ایرانسل)

 

نایب رئیس اول کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی

 

رییس هیات تحقیق و تفحص از صنایع خودرویی کشور در مجلس هفتم

 

رییس هیات مدیره شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران

 

معاونت برنامه ریزی و توسعه اقتصادی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)

 

رییس هیات مدیره شرکت مبین ایران هلدینگ ICT

 

عضویت در هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری البرز

 

عضویت در هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مدبر

 

عضویت در هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری تدبیر ساختمان

 

رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران