بهرام سبحانی

مدیر

عنوان شغل

مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان

رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد

مدرک تحصیلی

دکترای مدیریت

 

فوق لیسانس مدیریت

 

لیسانس مهندسی مکانیک

 

سوابق اجرایی

رئیس هیئت مدیره کارآوران صنعت خاورمیانه – هولدینگ معدنی و صنایع معدنی خاورمیانه از اردیبهشت 1388 تا آبان 1392

 

عضو هیئت مدیره پالایشگاه قطران از سال 1382 تا 1389

 

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ذوب آهن اصفهان از سال 1384 تا 1388

 

عضو هیات عامل- آسکوتک آلمان از سال 1384 تا 1388

 

عضو هیئت مدیره فولاد مبارکه از سال 1384 تا 1388

 

عضو هیئت مدیره شورای عالی تحقیقات ذوب آهن اصفهان

 

قائم مقام مدیر عامل معاونت بهره برداری شورای عالی تحقیقات ذوب آهن اصفهان

 

معاونت طرح و برنامه شورای عالی تحقیقات ذوب آهن اصفهان

 

رئیس شورای عالی تحقیقات ذوب آهن اصفهان از سال 1381 تا 1384

 

رئیس هیئت مدیره ، مدیرعامل و مجری طرح مجتمع فولاد خراسان از سال 1371 تا 1381

 

عضو هیئت مدیره صنایع آهن و فولاد توس از سال 1372 تا 1379

 

مدیر دفتر فنی پروژه فولاد مبارکه در ایتالیا به مدت 7 سال طرح مجتمع فولاد مبارکه از سال 1362 تا 1371