محمد حسین فتحعلی زاده

مدیر

عنوان شغل

عضو هیئت مدیره بانک صادرات

 

مدرک تحصیلی

کارشناسي حقوق اسلامي از دانشگاه آزاد اسلامي

 

کارشناسي ارشد حقوق خصوصي از مؤسسه عالي بانکداري

 

سوابق اجرایی

 متصدي امور بانکي در اسلامشهر تهران بانک صادرات

 

رياست شعب گلدسته و چهاردانگه بانک صادرات

 

 بازرس سرپرستي جنوب تهران بانک صادرات

 

رييس حوزه ٢ سرپرستي غرب تهران بانک صادرات

 

  معاون سرپرستي کرج بانک صادرات

 

رياست اداره کل حقوقي بانک صادرات

 

معاونت امور بازاريابي و خدمات مشتريان درحوزه قرض الحسنه بانک صادرات

 

امور خدمات و پشتيباني بانک صادرات