مدیران ایرانی + لیست الفبایی

محمد رضا عرفانی

مدیر

عنوان شغل

مديرعامل بانك صادرات كرمان

 

عضو هیئت مدیره بانک صادرات

 

مدرک تحصیلی

كارشناس مديريت دولتي

 

سوابق اجرایی

رئيس دفتر حقوقي بانك صادرات خراسان

 

بازرس ويژه مديرعامل بانك صادرات خراسان

 

معاون اداري ومالي بانك صادرات خراسان

 

عضو هيات مديره و مديرعامل بانك هاي صادرات آذربايجان غربي ، گلستان و كرمان