محمد ابراهیم مقدم نودهی

مدرک تحصیلی

لیسانس

سوابق اجرایی

مدیر عامل سابق و عضو هیئت مدیره بانک تجارت

مدیر عامل بانک ایران زمین

عضو هیات‌مدیره بانک ایران زمین

سرپرست معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی بانک ایران زمین

مدیر عامل شرکت رفاه گستران پیروز