علیرضا اکبری ماسوله

عنوان شغل

عضو هیات مدیره بانک سرمایه

 

سوابق اجرایی

عضو هیأت مدیره بانک توسعه تعاون

رئیس هیأت مدیره شرکت سامانه متمرکز الکترونیک توسعه تعاون

نایب رئیس هیئت مدیره بانک تجارت

 

  • جلسه هیات مدیره بانک تجارت با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره پیشین و جدید بانک تجارت برگزار شد و محمدابراهیم مقدم به عنوان مدیرعامل و سیدمجتبی فهیم هاشمی به عنوان رئیس هیات مدیره معرفی شدند.