امیر هوشنگ جنگی

مدیر

عنوان شغل

عضو هیأت مدیره موسسه اعتباری کوثر

 

مدرک تحصیلی

کارشناسی حسابداری از دانشگاه اصفهان

 

کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه تهران

 

دکتری حسابداری از دانشگاه تهران

 

سوابق اجرایی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

 

معاون مالی اداری شرکت عمرانی و صنعتی پارس گرما

 

کارشناس رسمی دادگستری

 

قائم مقام مدیرعامل شرکت عمرانی صنعتی پارس کرمان

 

عضو هیئت مدیره شرکت فن آوران پارسیان

 

عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری استان تهران

 

مشاور مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر

 

مدیر سرمایه گذاری موسسه اعتباری کوثر

 

عضو هیئت مدیره شرکت حمل و نقل ریلی کشور

 

مشاوره مالی و اقتصادی معاونت عمرانی وزارت کشور

 

عضو هیات مدیره شرکت راه آهن امام رضا ع

 

عضو هیئت مدیره شرکت دیار خودرو

 

عضو هیئت مدیره موسسه اعتباری کوثر