جواد فهیمی پور

مدیر

عنوان شغل

قائم مقام مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر

 

عضو هیأت مدیره موسسه اعتباری کوثر

 

مدرک تحصیلی

کارشناسی حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

 

کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه امام حسین

 

سوابق اجرایی

دانشکده علوم و فنون: کارشناس و معاون طرح و برنامه

 

بانک انصار: مدیرمالی و جانشین سرپرستی استان تهران

 

بانک انصار: رئیس شعبه مرکزی

 

بانک انصار: جانشین معاونت حسابرسی و بازرسی

 

بانک انصار: معاونت حسابرسی و بازرسی

 

بانک انصار: تدریس بانکداری شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان

 

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران: معاون اداری و پشتیبانی و IT

 

موسسه اعتباری کوثر: مدیرعامل شرکت فرعی

 

موسسه اعتباری کوثر: مدیرشعب استان تهران و عضو هیأت مدیره

 

قائم مقام مدیرعامل و عضو هیأت مدیره