عادل نژاد سلیم

مدیر

مدرک تحصیلی

کارشناسی شیمی از دانشگاه صنعت نفت

سوابق اجرایی

مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

 

مدیر عامل شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)

 

معاون وزیر نفت

 

مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی

 

مدیر شرکت پالایشگاه تبریز